5 Kasım 2012 Pazartesi

Mağara / The Cave

Mağara / The Cave


 

Ateşin başında anlatılan hayvan hikayeleri... Perdemizi bir mağara duvarı yaptık. Kelimelerin dünyasından sayıların dünyasına geçen insanlardık. Hikayeleri unutmuştuk.


Ateşe kulak verdik, ışıkları kapattık. 

...Animal stories that have been told around the fire. We made a cave wall our screen. But we were the people passed to the world of numbers from the world of words. We have forgot the stories already. 

We listened fire and turn off the lights.
Yapım Tarihi - Production Date: Kasım / November 2012
Süre - Duration : 21'30''

Sanat Yönetmeni / Art Director: Ayşe Sağlam
Sanat Asistanı / Art Asisstant: Ersan Kaya
Yönetmen / Director: Erdem Şimşek 
Sponsor: Safari Ltd.®
FESTİVALLER / FESTIVALS

- Abu Dhabi International Environmental Film Festival (United Arabian Emirates )
- Barents Ecology Film Festival (Russia)
- Envirofilm 19th. International Environmental Film Festival (Slovakia)
- 6th International Right Film Festival "Steps" (Ukraine)

 

Ölüm / Death

Ve bu yeni soğuk, bu yeni sıcağın arka bahçesi olur. Yalnızca katiller gider oraya; söz donar, söz ağızların içinde kaybolur; ağız, ölüm yutkunan bir mağara...


And this new cold becomes backyard of the new heat. Only killer go there; word freezes; word disappears in mouth; mouth is a cave gulps death...

Şiddet / Violence

Yasayla çevrilen zihinlerin, yasaya kör kalan karanlık noktalarında; dipteki ağır akıntılarda; ağır ağır akan kuşkunun her yeri boşluk sanarken, iradeye tosladığı anda tomurcuklanan güçtü boynuz.


Horn was budding force that; at the dark corner of minds surrounded by law thats blind spot for law, while doubt slowly flowing in slow streamsof deep asumming everywhere is empty hole, crashed to the will.

Büyü / Spell

Hayvan, büyüden etkilenmez; ama büyüyü taşır. Bir bilmecenin bir parçası olur; bir büyüyü bir şarkıya dönüştürür...


Animal does not effect by spell; but carries it. Becomes a part of a riddle, changes a spell into a song...

Aşk / Love

Kurt sustu, cevap vermedi.Sonra... Sonra, yıldızlar bu gece çok güzel; ama üstüme saplanacaklarmış gibi hissediyorum, dedi.Wolf was silent, did not answer, then...then, "the stars are so beautiful tonight, but I feel as if they will fall and stick into," he said

Akıl / Mind

Gözlerinde yıldızların ışıklarını taşıyan sincap buldu, yıldızlardan düşen cevizi. Sakladı onu ailesi için. Sadece ailesine yetecek bir gezegen bulmuş gibi.


A squirrel, carries the star lights on it's eyes, found the nut, fallen from stars. He hided it for his family; like he found a planet enough only for his family.

Doğum / Birth

O gün, savaştan kaçan iki ejderha; anne ve baba; doğum yapmak için gelmişlerdi dünyaya. Ve tek bir yumurta bıraktılar yeryüzüne. Yaşamın tüm bilgilerini, sırlarını içinde taşıyan; zarı büyüyle, kudretle, ateşle örülmüş bir yumurtaydı bu...


That day, two dragons fled the war; a mother and father, they came to the earth to give birth; and left to Earth a single egg. An egg covered with magic, power and fire; carries all information, secrets of life in it...